ชื่อสามัญ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


IBANDRONIC ACID
 IBUPROFEN
 
IDARUBICIN HCL
 IDARUBICIN HYDROCHLORIDE
 
IMATINIB MESYLATE
 IMIDAPRIL HYDROCHLORIDE
 
IMIPRAMINE HCl
 IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE
 
INDAPAMIDE
 INDAPAMIDE HEMIHYDRATE
 
INDINAVIR SULFATE
 INDOMETHACIN
 
INOSITOL
 INOSITOL POWDER
 
INTRINSIC FACTOR
 INTRINSIC FACTOR CONCENTRATE WITH VITAMIN B12
 
IODINE
 IODINE (AS POTASSIUM IODIDE)
 
IODINE (AS POTASSIUM)
 IODINE (FROM POTASSIUM IODIDE)
 
IODINE (FRPOTASSIUM IODIDE)
 IODINE AS POTASSIUM IODIDE
 
IODINE(AS POTASSIUM IODIDE)
 IODOCHLORHYDROXYQUIN
 
IRBESARTAN
 IRON
 
IRON (AS FERROUS FUMARATE)
 IRON (AS FERROUS SULFATE)
 
IRON (AS FERROUS SULPHATE)
 IRON (FERROUS FUMARATE)
 
IRON (FERROUS SULPHATE)
 IRON (FROM FERROUS FUMARATE)
 
IRON (FROM FERROUS SULFATE)
 IRON (FROM FERROUS SULPHATE)
 
IRON (III) HYDROXIDE
 IRON (III) HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX
 
IRON AMINO ACID CHELATE
 IRON(AS FERROUS SULFATE)
 
ISOCONAZOLE NITRATE
 ISOLEUCINE
 
ISONIAZID
 ISONICOTINIC ACID HYDRAZIDE
 
ISOPRINOSINE(INOSINE PRANOBEX)
 ISOPROPYL ANTIPYRIN(PROPYPHENAZONE)
 
ISOSORBIDE DINITRATE
 ISOSORBIDE DINITRATE 40% WITH LACTOSE
 
ISOSORBIDE DINITRATE,DILUTED
 ISOSORBIDE MONONITRATE
 
ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
 ISOSORBIDE-5-NITRATE
 
ISOSORBIDE-5-NITRATE (ISOSORBIDE MONONITRATE)
 ISOTRETINOIN
 
ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE
 ITOPRIDE
 
ITOPRIDE HYDROCHLORIDE
 ITRACONAZOLE
 
ITRACONAZOLE PELLETS
 IVABRADINE HYDROCHLORIDE
 
IVERMECTIN
 ibrutinib
 
ibuprofen lysine
 ibuprofen+paracetamol
 
imatinib
 imatinib mesilate
 
imidafenacin
 imidapril
 
indacaterol
 indacaterol and glycopyrronium bromide
 
indometacin
 indometacin+magnesium trisilicate+thiamine (vit B1)+pyridoxine (vit B6)+cyanocobalamin
 
irbesartan+hydrochlorothiazide
 iron, Vitamin B 1-6-12 and liver extract
 
iron, Vitamin B-complex, folic acid and calcium salt
 iron, Vitamin B-complex, vitamin C and zinc
 
iron, Vitamin B-complex, vitamin C, vitamin D and calcium salt
 iron, Vitamin B-complex, vitamin C, vitamin D, folic acid and minerals
 
isoniazid+pyridoxine (vit B6)
 ivabradine
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *