ชื่อสามัญ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


O-(β-HYDROXYETHYL)RUTOSIDES 100%
 OESTRADIOL BENZOATE
 
OFLOXACIN
 OIL ANISE
 
OIL CARAWAY
 OIL CARDAMOM
 
OIL FENNEL
 OIL OF JUNIPER
 
OLANZAPINE
 OLMESARTAN MEDOXOMIL
 
OMEGA-3 ACID TRIGLYCERIDES
 OMEGA-3 POLYUNSATURATES 85 % CONCENTRATE
 
OMEPRAZOLE
 OMEPRAZOLE (AS ENTERIC COATED GRANULES) 7.5%)
 
OMEPRAZOLE 8.5% PELLETS
 OMEPRAZOLE ENTERIC COATED GRANULES
 
OMEPRAZOLE MAGNESIUM
 OMEPRAZOLE MICRONIZED
 
OMEPRAZOLE PELLET
 OMEPRAZOLE PELLETS
 
OMEPRAZOLE PELLETS 3.5%
 OMEPRAZOLE PELLETS 7.5%
 
OMEPRAZOLE PELLETS 8.5%
 OMEPRAZOLE PELLETS 8.5% W/W
 
ONDANSETRON
 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE DIHYDRATE
 
ORANGE OIL
 ORANGE PEEL OIL
 
ORBIFLOXACIN, MICRONIZED
 ORLISTAT
 
ORLISTAT, MILLED
 ORNIDAZOLE
 
OROTIC ACID
 ORPHENADRINE CITRATE
 
OSELTAMIVIR
 OSELTAMIVIR PHOSPHATE
 
OSSEIN-HYDROXYAPATITE COMPOUND
 OSSOPAN SUBSTANCE
 
OTERACIL POTASSIUM
 OX BILE EXTRACT
 
OXATOMIDE
 OXCARBAZEPINE
 
OXCARBAZEPINE EXTRAFINE
 OXETHAZAINE
 
OXIBENDAZOLE
 OXYBUTYNIN CHLORIDE
 
OXYMETHOLONE
 OXYPHENCYCLIMINE HYDROCHLORIDE
 
OXYTETRACYCLINE HCL
 OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
 
Orphenadrine
 Ossein Mineral complex+colecalciferol (vit D3)
 
olaparib
 olmesartan medoxomil and amlodipine
 
ombitasvir, paritaprevir and ritonavir
 omega-3-triglycerides incl. other esters and acids
 
orphenadrine (citrate)
 orphenadrine+ibuprofen
 
orphenadrine+mefenamic acid
 orphenadrine+paracetamol
 
oteracil K
 oxyphencyclimine
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *