ชื่อสามัญ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


TACROLIMUS
 TADALAFIL
 
TALCUM
 TAMOXIFEN CITRATE
 
TAMOXIFEN DIHYDROGEN CITRATE
 TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
 
TANNIC ACID
 TAPIOCA STARCH
 
TAPIOCA STARCH (FOR PASTE)
 TAURINE
 
TEGAFUR
 TELBIVUDINE
 
TELITHROMYCIN (HMR 3647)
 TELMISARTAN
 
TEMOZOLOMIDE
 TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE
 
TENOFOVIR DISOPROXIL
 TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE
 
TENOXICAM
 TEPOXALIN
 
TEPRENONE
 TERAZOSIN MONOHYDROCHLORIDE DIHYDRATE
 
TERBINAFINE
 TERBUTALINE SULFATE
 
TERBUTALINE SULPHATE
 TERPIN HYDRATE
 
TERPINE HYDRATE
 TESTOSTERONE
 
TESTOSTERONE UNDECANOATE
 TESTSE SICC.
 
TETRACYCLINE HCL
 TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
 
TETRAMISOLE HCL
 THALIDOMIDE
 
THEOPHYLLINE
 THEOPHYLLINE (ANHYDROUS)
 
THEOPHYLLINE ANHYDROUS
 THEOPHYLLINE ANHYDROUS BASE FORM
 
THEOPHYLLINE MONOHYDRATE
 THIAMINE
 
THIAMINE (HYDROCHLORIDE)
 THIAMINE DISULFIDE
 
THIAMINE HCL
 THIAMINE HCL (VITAMIN B1)
 
THIAMINE HCL MONOHYDRATE
 THIAMINE HCL(VIT B1)
 
THIAMINE HYDROCHLORIDE
 THIAMINE MONONITRATE
 
THIAMINE MONONITRATE ( VITAMIN B1 )
 THIAMINE MONONITRATE (VIT.B-1)
 
THIAMINE MONONITRATE POWDER
 THIAMINE NITRATE
 
THIAMINE NITRATE 98% DC
 THIAMINE PROPYL DISULFIDE
 
THIAMINE TETRAHYDROFURFURYL DISULFIDE
 THIAMINE TETRAHYDROFURFURYL DISULFIDE HCL
 
THIAMINE TETRAHYDROFURFURYL DISULFIDE HCL (TTFD HCL)
 THIAMPHENICOL
 
THIOCTAMIDE
 THIOGUANINE
 
THIORIDAZINE HCL
 THYMOL
 
THYROID
 THYROID EXTRACT
 
THYROXINE SODIUM
 THYROXINE SODIUM (ANHYDROUS)
 
TIANEPTINE
 TIAPROFENIC ACID
 
TIBOLONE
 TICAGRELOR
 
TICLOPIDINE HCL
 TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE
 
TIMOLOL MALEATE
 TIN
 
TINCT. NUXCIS VOMICA
 TINCTURE CAPSICUM
 
TINIDAZOLE
 TIOTROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE
 
TIROPRAMIDE HYDROCHLORIDE
 TIZANIDINE (AS HYDROCHLORIDE)
 
TIZANIDINE HCL
 TOCOPHEROL
 
TOCOPHEROL ACETATE
 TOCOPHEROL ACETATE(VITAMIN E)
 
TOCOPHEROL CALCIUM SUCCINATE
 TOCOPHERYL ACETATE
 
TOCOPHERYL D-ALPHA SUCCINATE
 TOLFENAMIC ACID
 
TOLPERISONE
 TOLPERISONE HCL
 
TOLPERISONE HYDROCHLORIDE
 TOLTERODINE L-TARTRATE
 
TOPIRAMATE
 TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
 
TORASEMIDE
 TOREMIFENE CITRATE
 
TRAMADOL HCL
 TRAMADOL HYDROCHLORIDE
 
TRANEXAMIC ACID
 TRAZODONE HCL
 
TRETINOIN (VITAMIN A ACID)
 TRIAMCINOLONE
 
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
 TRIAMTERENE
 
TRIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
 TRICALCIUM CITRATE
 
TRICALCIUM PHOSPHATA (TRIBASIC CALCIUM PHOSPHATE)
 TRICALCIUM PHOSPHATE
 
TRIFLUOPERAZINE
 TRIFLUOPERAZINE 2HCL
 
TRIFLUOPERAZINE HCL
 TRIFLUSAL
 
TRIHEXYPHENIDYL HCL
 TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE
 
TRIMEBUTINE MALEATE
 TRIMETAZIDINE DIHCL
 
TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE
 TRIMETAZIDINE HYDROCHLORIDE
 
TRIMETHAZIDINE DIHYDROCHLORIDE
 TRIMETHOPRIM
 
TRIMIPRAMINE MALEATE
 TRIPAMIDE
 
TROSPIUM CHLORIDE
 TROXERUTIN
 
TROXERUTIN (INN) TRIHYDROXYETHYLRUTOSINE
 TRYPTOPHAN
 
TURPENTINE OIL
 TYROTHRICIN
 
Tramadol
 Tranexamine
 
Triprolidine hydrochloride
 tamsulosin
 
tamsulosin and dutasteride
 tegafur+gimeracil+oteracil K
 
telmisartan and amlodipine
 tenofovir disoproxi
 
tenofovir disoproxil and emtricitabine
 tenofovir disoproxil, lamivudine and efavirenz
 
terbutaline+guaifenesin
 thiamazole (methimazole)
 
thiamine (vit B1)
 thioridazine hydrochloride
 
tioguanine
 tizanidine hydrochloride
 
tocopherol (vit E)
 tofacitinib
 
tolterodine
 tolvaptan
 
topotecan
 tramadol+paracetamol
 
trametinib
 tretinoin
 
trimetazidine
 trypsin+bromelin
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *