ชื่อการค้า

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


K - CIL
 K MATEX
 
K-CIL
 K-VITAM
 
K.16 TABLETS
 K.B GYDING
 
K.B. ALU TABLETS
 K.B. BENDAZOLE
 
K.B. BISCOD TABLET
 K.B. CYMEDIN TABLETS
 
K.B. DEXTRO TABLETS
 K.B. DRAMINE TABLETS
 
K.B. FAMATE
 K.B. META TABLETS
 
K.B. PERAMIDE
 K.B. TRIBEMIN TABLETS
 
K.B.D.C. CAPSULES
 K.B.TAZONE
 
K.B.VINECIN TABLETS
 K.TOBAN
 
K.TOTAB
 K.TOZA
 
KABONYST
 KABONYST - 1000
 
KABONYST - 600
 KABONYST - 835
 
KADOLAX
 KAIDA-150 MG.
 
KAIDA-300 MG.
 KAL - CEE GRAPE
 
KAL - FORTE
 KAL-CEE
 
KAL-CEE ORANGE
 KAL-CHOC
 
KAL-FORTE
 KAL-VIT-D
 
KALETRA
 KALIDIN TABLET
 
KALMECO
 KAMOL
 
KANAMYCIN CAPSULES MEIJI
 KANAZOL TABLETS
 
KANDEX
 KANE
 
KANEGAN TABLETS
 KANEZOL
 
KANIN TABLETS
 KANOLONE TABLET
 
KARSIVAN 50
 KASAMINE - 500
 
KASPORIN 100
 KASPORIN 25
 
KATIFEN
 KATRAX
 
KATSIN
 KAWASOR
 
KAZINAL TABLETS (BROAD-SPECTRUM ANTIFUNGAL)
 KECONA TABLETS
 
KEFLEX
 KELFER-250
 
KELFER-500
 KEMPICIN CAPSULES
 
KEMPICIN CAPSULES.
 KENARAL TABLET
 
KENAZOLE TABLETS
 KENEFEN TABLETS
 
KENET 500
 KENET - 100
 
KENET 500
 KENOFEN TABLETS
 
KENOFEN TABLETS
 KENORAL
 
KENTAMOL
 KENTIDIN
 
KENTRA 500
 KENYA - I TABLETS
 
KENYA GEL
 KENYAMINE TABLETS
 
KEPPRA 1000 MG ( FILM-COATED TABLETS)
 KEPPRA 1000 MG (FILM-COATED TABLETS)
 
KEPPRA 250 MG ( FILM-COATED TABLETS)
 KEPPRA 500 MG ( FILM-COATED TABLETS)
 
KERDICA 20
 KERLONE 20 MG (TABLETS)
 
KESEVIN TABLETS
 KESEVIN TABLETS
 
KETAZOL TABLETS
 KETAZON
 
KETEK 400 MG(FILM - COATED TABLETS)
 KETEN
 
KETESSE
 KETIFEN TABLETS
 
KETIPINOR 25 MG FILM-COATED TABLET
 KETO
 
KETOCINE
 KETOCON
 
KETOCONAZOLE
 KETOCONAZOLE CAPSULES
 
KETOCONAZOLE TABLETS
 KETOCOX
 
KETOFEN
 KETOFEN TABLETS
 
KETOHIM
 KETOLAN CAPSULE
 
KETOLIFE
 KETOMED
 
KETON
 KETONAZOLE
 
KETOPAC TABLETS
 KETORAL
 
KETOREST 1 MG TABLET
 KETOROL
 
KETOSEP
 KETOSIL
 
KETOSTERIL
 KETOSTERIL TABLETS
 
KETOTAB
 KETOTEC
 
KETOTEN
 KETOTIFEN STADA
 
KETOTIFEN TABLETS (1 MG)
 KETOTOP TABLET
 
KETOZAL TABLETS
 KETOZOLE
 
KEZOLE
 KEZOMEX
 
KEZORA
 KIDDAMIN C
 
KIDNEY & BLADDER PILS
 KIMOSE
 
KIMVAC
 KIMVAC H.K.
 
KINO TABLETS
 KINTAL 200
 
KINTAL B
 KINTAL BF
 
KINTAL S
 KISQALI (200 MG)
 
KITOCIN
 KIVEXA (FILM-COATED TABLETS)
 
KIVEXA (FILM-COATED TABLETS)
 KLACID
 
KLACID (R) MR
 KLACID 500
 
KLACID MR
 KLAMACIN
 
KLAMOKS 625 MG. FILM COATED TABLET
 KLAMOXY - 500
 
KLARYNE
 KLIMONORM
 
KLINDA RX
 KLINDA RX 300
 
KLINDAMYCIN - 300
 KLINDAMYCIN-150
 
KLORAMIN
 KLYZEN 25
 
KNAK
 KNOFUL (CAPSULE)
 
KNOFUL (FILM COATED TABLET 800 MG)
 KOACT 1000
 
KOACT 375
 KOACT 625
 
KOBAMIN
 KOBIXAM CAPSULES
 
KOBIXAM CAPSULES 10
 KOJI
 
KOMBIGLYZE XR (TABLETS 5 MG/1000 MG)
 KOMBIGLYZE XR (TABLETS 5 MG/500 MG)
 
KOMBIGLYZE XR (TABLETS 2.5 MG/1000 MG)
 KOMBIGLYZE XR (TABLETS 5 MG/1000 MG)
 
KOMBIGLYZE XR (TABLETS 5 MG/500 MG)
 KOMESAN
 
KONAZOL
 KONOVID
 
KONOVID 200
 KOR-N
 
KORANDIL 20
 KORANDIL 5
 
KOSAMINE 250 MG. CAPSULE
 KOSAMINE 500 MG. CAPSULE
 
KOSHAR-50
 KOTIFEN (TABLETS)
 
KREMIL (TABLETS)
 KREMIL-S (TABLETS)
 
KREMIL-S TABLET
 KRESS - B - C
 
KRESS - C 500
 KRESS PRAZOLE
 
KRESS-HISTINE 24
 KRESSBROM
 
KRESSBROXOL
 KRESSBUFEN 200
 
KRESSBUFEN 400
 KRESSCALCIUM - D
 
KRESSCLOR 250
 KRESSCLOR 500
 
KRESSCLOVIR 200
 KRESSCOLET
 
KRESSDERM
 KRESSDIXA - 500 CAPSULES
 
KRESSFEC 500
 KRESSFENAC 50
 
KRESSFIZIL 600
 KRESSFLATIL 80
 
KRESSFLOX 400
 KRESSFLURIZELIUM CAPSULE
 
KRESSHYCINE PLUS
 KRESSLEX - 500 CAPSULE
 
KRESSMODINE - 40
 KRESSMOL
 
KRESSMOL 325
 KRESSMOL 500
 
KRESSMOX - 250 CAPSULES
 KRESSMOX - 500 CAPSULES
 
KRESSPROX 500
 KRESSROBIAN
 
KRESSROXIN 150
 KRESSROXIN 300
 
KRESSTADINE
 KRESSTEC
 
KRESSVAG 100
 KRESSXALIN - 500 CAPSULES
 
KRESSXARAX 25
 KRYXANA (200MG)
 
KUMAFEN TABLET
 KUPA
 
KYRIN 100
 KYRIN 200
 
KYTRIL (FILM-COATED TABLETS 1 MG )
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *