การส่งข้อมูล/ตัวอย่างยา

ขั้นตอนการส่งข้อมูลยา และตัวอย่างยาให้ Drugiden

ขั้นตอนที่ 1 ทำการ Download แบบพิมพ์ไม้บรรทัด วางเป็นฉากหลัง เพื่อถ่ายรูปยา >คลิกที่นี่<

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ Print ไฟล์ PDF หากยังไม่มี Acrobat Reader สามารถโหลดได้ที่ >คลิกที่นี่<

โดยสั่ง Print แบบเต็ม หรือ Print ตามขนาดจริง ดังรูป (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็มได้)

ขั้นตอนที่ 3 วางยาบนแบบพิมพ์ไม้บรรทัด แล้วถ่ายรูป โดยให้กล้องตั้งฉากดับตัวยามากที่สุด และถ่ายในระยะใกล้ที่สุด ซึ่งเห็นเม็ดยาและขีดวัดขนาดจากไม้บรรทัด หากกล้องมี Function Macro จะช่วยได้มาก ความละเอียดของภาพแนะนำให้ใช้ความระเอียดระดับ 1024 Pixel หรือ 1 Mega Pixel(MP) ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 4 ทำการกรอกข้อมูล  >คลิกที่นี่<

ส่งข้อมูลยา

* เมื่อกรอกข้อมูลท่านจะได้หมายเลขอ้างอิงยาดังรูป

หรือหลังกรอกข้อมูลระบบจะเตือนหมายเลขอ้างอิงยา อีกครั้งดังรูป

ขั้นตอนที่ 5 ส่งตัวอย่างยาและแผง พร้อมแนบหมายเลขอ้างอิงยา (จากขั้นตอนที่ 4)

มาที่ เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-353660  084-4760630 โทรสาร : 045-353626  045-353660

คณะทำงาน ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลและเราจะขอบันทึกท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลยา โดยจะอ้างอิงเมื่อมีการสืบค้นข้อมูลยานั้น

One Response to “การส่งข้อมูล/ตัวอย่างยา”

  • PY060 says:

    อยากช่วย update ค่ะ แต่ไม่สะดวกส่งตัวอย่างยา เพราะเอาไว้ขายค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *