หากต้องการเข้าถึงข้อมูล ควรทำการลงชื่อก่อน Login

ค้นด้วยชื่อ

ค้นตามลักษณะที่ปรากฎ


ลักษณะสี
ไม่ระบุ
1
2
3
4
รูปร่างลักษณะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
     
สัญลักษณ์ / ตัวอักษร ที่ปรากฎบนเม็ดยา

 
   
ขนาดด้านยาว

    สถานะของยา

ประเภทของยา 
ประเภททะเบียนยาการพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย

May 25, 2012 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

               การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทยของหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) และ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

              


Read More

0

« Previous Posts Next posts »

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress